loading...
𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐘 𝐀𝐏𝐀𝐑𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 >< A4 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐌𝐀𝐋𝐈𝐒𝐌 𝐒𝐓𝐘𝐋𝐄 - Kiến trúc A4
April 18, 2019 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐘 𝐀𝐏𝐀𝐑𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 >< A4 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐌𝐀𝐋𝐈𝐒𝐌 𝐒𝐓𝐘𝐋𝐄

 

𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐘 𝐀𝐏𝐀𝐑𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 >< A4 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐌𝐀𝐋𝐈𝐒𝐌 𝐒𝐓𝐘𝐋𝐄

………………..★★★★★……………………

𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓: An Binh city - Phạm Văn Đồng
𝐎𝐖𝐍𝐄𝐑: Phạm Ngọc Tuyền 
𝐑𝐄𝐐𝐔𝐈𝐑𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓: Optimzing the apartment to maximize living space (minimalism)

------------From your house to your soul---------------

• ☎: 0988 88 26 58 / 0934 52 27 68

• 📪: A4group.company@gmail.com

• 📖: http://a4architects.vn/vn

• 🏢: 313 Thụy Khuê, Hà Nội

For more designing ideas, click to A4's Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCgEO9pg77qJW9SyfwA6Yh8Q…https://youtu.be/X_n6T5tj0pE

Paradise cafe 88 - Kiến trúc A4
January 26, 2016 Paradise cafe 88
Căn hộ MiNi - khu Tập thể QĐ- Nguyễn khoái - Kiến trúc A4
Chung cư BMM - XaLa - Hà Đông - Kiến trúc A4